Upcoming GameStella Artois Leuven Bears – Filou Oostende/15/12/2018/Sportoase Leuven

Filou Oostende – Belfius Mons-Hainaut