Club

Mensen

Raad van bestuur

Op 1 juli 2020 werd Basketbalclub Oostende VZW omgevormd tot Basket@Sea BV. De voorbije jaren werd de VZW vakkundig geleid door actieve en enthousiaste bestuurders, aangestuurd door (ere-)voorzitters Rudolf Vanmoerkerke, Robert Volckaert, Arthur Goethals en Johan Verborgh. Zo groeide de club uit tot een professionele organisatie. In de nieuwe vennootschap wordt met evenveel enthousiasme gewerkt aan een efficient, innovatief en inclusief sportbedrijf.

Dagelijkse Werking

Aan het hoofd van de dagelijkse werking staat Jurgen Vanpraet. Prudence Lateste als customer relation manager en Kimberly Gebbert als administratief- en loketverantwoordelijke. Kristof Vanhove is de technische dienst in de Versluys|Dôme.

Stewards

Tijdens de wedstrijden wordt de club bijgestaan door een 40-tal vrijwilligers. FILOU Oostende zou zijn supporters niet kunnen verwelkomen zonder de hulp van zoveel bereidwilliger helpers. Hieronder vind je alle stewards die zich gepassioneerd inzetten voor FILOU Oostende tijdens de thuiswedstrijden.