Day

april 12, 2021

Welkom Kenneth Wooten Jr.!

Het proces van de vervanging voor onze center Thomas Welsh loopt niet van een leien dakje. Na de kortstondige passage van Jon Teske, heeft de nieuwe aanwinst Kaleb Wesson een blessure opgelopen tijdens de testen die hij aflegde in voorbereiding van de opstart. De blessure is van dien aard dat hij langdurig uit is en...