Day

december 15, 2021

Rust zacht Marc Rommel.

Met droefheid vernam de club het overlijden van Marc Rommel. Marc was voormalig bestuurslid in de periode 2017-2020. We willen onze diepste deelneming betuigen aan de familie en vrienden. Rust zacht Marc…